samsung

 มือถือ สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy กล้องสวย ระบบ Android เป็นมากกว่าแค่โทรศัพท์มือถือ ใช้โทร แชท แชร์ กล้องถ่ายรูป ถ่ายรูปสวย เล่นเกมส์ ฯลฯ


  • ปกติราคา 14,490 ลดเหลือ 13,490 บาท เท่านั้น

  • ราคาปติ 15,490 ลดเหลือ 13,990 บาท เท่านั้น

  • ราคา 5,990 บาท