ติดตั้งระบบ Network ภายในและภายนอก

รับติดตั้งวางระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกอาคาร วางระบบ Network ติดตั้ง Server เดินสาย LAN ติดตั้ง WiFi โดยช่างผู้ชำนาญงาน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 8,112