ห้องเรียนอัจฉริยะ

ห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางร้านจึงนำเอาอุปกรณ์ Active Board ที่สามารถวาด เขียน เพื่อแสดงผลได้บนหน้าจอเลย  ทำให้เด็กๆ สามารถเข้าถึงการใช้งานและเข้าใจถึงเนื้อหาการเรียนได้เป็นอย่างดี


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 5,362