APC

APC UPS ช่วยปกป้อง สำรองไฟฟ้าและลดความเสียหายของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และและเซิร์ฟเวอร์ ด้วยเครื่องสำรองไฟ UPS APC


  • apc-bx650li-ms.jpg
    กำลังไฟ 650VA / 325Wattsช่องปลั๊ก 2 ช่องรับประกัน 2 ปี
    ฿1,690

  • 1.jpg
    กำลังไฟ 625VA / 325Wattsช่องปลั๊ก 3 ช่องรับประกัน 2 ปี
    ฿2,190