EATON

เครื่องสำรองไฟสำหรับใช้ในบ้านและธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีจุดเด่นคือเชื่อมต่อเพื่อสั่งงานและเช็คข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลย