CBC

ซีบีซี เครื่องสำรองไฟฟ้าอัติโนมัติ ช่วยป้องกันไฟตก ไฟเกิน และไฟกระชาก ใช้ได้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่นคอมพิวเตอร์, กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ ซึ่งผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001, CE และได้รับมาตรฐาน

Visitors: 8,112