Ablerex

Ablerex เครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศแบบหลายจุด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ ชุดแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า

Visitors: 5,362