BROTHER

ผู้นำนวัตกรรมการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปริ้น ปริ้นเตอร์ เครื่องมัลติฟังก์ชั่น เลเซอร์ อิงค์เจ็ท สี-ขาว-ดำ ไร้สาย สนองการใช้งานตั้งแต่การใช้ในบ้าน สำนักงานขนาดเล็ก จนถึงสำนักงานขนาดใหญ่


 • hl-1110.png
  Print ขาวดำความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่นต่อนาทีความละเอียดการพิมพ์ 2,400x600 dpiรับประกัน 3 ปี
  ฿1,990

 • 1510.jpg
  Print, Scan, Copy ขาวดำความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่นต่อนาทีความละเอียดการพิมพ์ 2,400x600 dpiถ่ายเอกสาร 20 แผ่นต่อนาทีความละเอียดสแกน 19,200x19,200 dpiหน่วยความจำ 16 MB, ถาดบรรจุกระดาษ...
  ฿3,290

 • cq5dam.thumbnail.280.280 (1).png
  Print, Scan, Copy, Fax, PC Fax ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่นต่อนาที ความละเอียดการพิมพ์ 2,400x600 dpi ถ่ายเอกสาร 20 แผ่นต่อนาที,ความละเอียดสแกน 19,200x19,200 dpi แฟกซ์ 14.4K bps...
  ฿5,290