G3010

Print, Scan, Copy Wifi

- ความเร็วการพิมพ์ขาวดำ 27 แผ่นต่อนาที

- ความเร็วการพิมพ์สี 16 แผ่นต่อนาที

- รองรับงานพิมพ์ขาวดำ 6,000 / สี 7,000 แผ่น

- รับประกัน 2 ปี หรือ 30,000 แผ่น฿4,990
จำนวน:

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 8,112