Panasonic


 • spd_20080905100537_b.jpg
  เครื่องโทรสารกระดาษความร้อนความเร็วในการส่งเอกสาร 15แผ่น/วินาทีรับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้าชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่นรองรับริการ Caller IDส่งเอกสารแบบกระจาย 20 ปลายทางรับประก...
  ฿3,990

 • spd_20081013165836_b.jpg
  เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา(ระบบฟิล์ม)ความเร็วในการส่งเอกสาร 12แผ่น/วินาทีรับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้าชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่นรองรับริการ Caller IDส่งเอกสารแบบกระจาย 20 ปลายท...
  ฿3,990

 • spd_20080905100537_b.jpg
  เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน **ตัดกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วในการส่งเอกสาร 15แผ่น/วินาที รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น รองรับริการ Caller ID ส่งเอกสารแ...
  ฿4,990