L405

Print, Scan, Copy WiFi

ความละเอียดในการพิมพ์ 5,760 x 1,440 dpi

ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ 33, สี 15 หน้าต่อนาที

การเชื่ือมต่อผ่าน USB 2.0 และ WiFi

รับประกัน 2 ปี หรือ 30,000 แผ่น (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

฿6,290
จำนวน:

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 7,976